Me llega al correo electrónico una oferta de empleo de LEGO Education ROBOTIX en Lleida que transcribo literalmente.

Oferta de Empleo LEGO Education ROBOTIX en Lleida 1

#1: Missió

Realització d’activitats extraescolars amb LEGO Education ROBOTIX per a nens i nenes entre 4 i 16 anys, dins els paràmetres de qualitat establerts.

#2: Funcions i Responsabilitats

 • Facilitar l’aprenentatge de les competències i habilitats del s. XXI (comunicació, creativitat, innovació, treball en equip, resolució de problemes, lideratge) així com promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre els nens i nenes.
 • Implementar la metodologia de LEGO Education ROBOTIX.
 • Garantir la correcta comunicació entre escola, família i LEGO Education ROBOTIX.
 • Preparar i gestionar el material segons les activitats plantejades.
 • Afavorir el respecte, el treball en equip i la responsabilitat entre els participants.

#3: Tasques i Accions

 • Organitzar l’espai per a facilitar el correcte desenvolupament de les sessions.
 • Acompanyar els participants en l’aprenentatge personalitzat i per interessos. o Controlar i comunicar l’assistència i el número de participants diaris. o Tenir cura i ordre del material i l’espai.
 • Reportar formalment al cap de projecte el desenvolupament de les activitats (aspectes destacables/incidències).
 • Participar en les accions de formació.

#4: Competències

 • Interès i bon tracte amb els alumnes, professors i famílies.
 • Respecte vers la capacitat i la velocitat d’aprenentatge de cada alumne de forma individual.
 • Comunicació entenedora i suau
 • Treball en equip o Lideratge
 • Empatia
 • Autocontrol
 • Compromís amb l’ordre i la qualitat
 • Responsabilitat
 • Resolució de conflictes i incidències
 • Flexibilitat i gestió del canvi
 • Aprenentatge i utilització del coneixement

#5: Trets de Personalitat

 • Estabilitat emocional o Facilitat per a somriure.
 • Clara motivació i implicació cap al projecte.
 • Complidor i formalitat en horaris i puntualitat.

#6: Formació i Experiència

 • Es valoren formacions com ara magisteri, pedagogia, educació social i enginyeries. Tant titulats com estudiants.
 • Es valora destresa i habilitat en informàtica.
 • Es valora titulació en monitor / director de lleure.
 • Experiència amb tracte amb nens o Experiència en casals, esplais, activitats esportives, associacions, activitats extraescolars…
 • Experiència amb direcció de grups grans i petits
 • Es valora carnet de conduir i/o vehicle propi.

#7: Lloc de Treball

Província de Lleida

#8: Idiomes

 • Imprescindible: Català i Castellà
 • Es valora: Anglès (nivell Advanced / Proficiency) i Alemany (C1.1 / natiu)

#9: Horaris

 • Migdies i/o tardes, en funció de la programació

#10: Condicions Econòmiques

 • Confidencial

Si estàs interessat en formar part del procés de selecció per la vacant de Facilitador per extraescolars LEGO Education ROBOTIX pots enviar el teu currículum a rvallejo@robotix.es o deixar un comentari.

Inteligencia Artificial: Cómo la Inteligencia Artificial nos hace mejores y más productivos
Guillermo Baches desentraña la Inteligencia Artificial, mostrando su impacto en diversas industrias y la importancia de dirigir su evolución éticamente hacia un futuro beneficioso para todos.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *