Com cada curs escolar, ja està oberta la convocatòria per al personal docent interí del Departament d’Educació de la Generatlitat de Catalunya.

Cada curs escolar, el Departament d’Educació confecciona una llista única de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres públics docents del Departament. Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

  1. personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d’acord amb el temps de servei;
  2. les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d’oposició en el darrer procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
  3. les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d’Educació a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l’any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d’ordre assignat en la convocatòria.
Inteligencia Artificial: Cómo la Inteligencia Artificial nos hace mejores y más productivos
Guillermo Baches desentraña la Inteligencia Artificial, mostrando su impacto en diversas industrias y la importancia de dirigir su evolución éticamente hacia un futuro beneficioso para todos.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *