Renovar el Paro en Galicia 1Para renovar el Paro en Galicia deberás acceder al Portal de Traballo de la Xunta de Galicia accesible desde traballo.xunta.es La Consellería de Traballo e Benestar ofrece un servicio integral de la renovación de la demanda de empleo que permite sellar el paro por Internet de forma sencilla en Galicia.

A renovación da demanda é a forma existente de manter a demanda de servizos, é algo que se realiza nas oficinas de emprego de acordo a uns períodos de tempo concretos.

Cada vez que se renove a demanda emítese un documento coñecido como cartón de renovación(DARDE) no que se indican as seguintes datas para efectuar a renovación e continuar como demandante de servizos.

En caso de non renovar nos prazos fixados para iso procédese a dar de baixa ao demandante de servizos deixándolle de prestar os servizos nos que estivese dado de alta.

Para levar a cabo a renovación da demanda ben pode desprazarse á Oficina de Emprego correspondente ao seu código postal de residencia ó ben pode levala a cabo a través da web corporativa do Servizo Público de Emprego de Galicia (Portal de Emprego) para o cal ha de dispor dun certificado dixital.

Información a achegar na solicitude

  • Documento Nacional de Identidade, Cartón de Identidade ou Pasaporte en vigor, se é español ou membro da Unión Europea (ou EEE).
  • Autorización de residencia/traballo en vigor, se non é traballador comunitario.
  • Cartón de renovación da demanda

Requisitos para demandar servizos

  • Estar de alta como demandante de servizos no Servicio Público de Emprego de Galicia e Oficinas de Emprego.
  • Estar dentro do período de renovación establecido no cartón de renovación.

Enlace | Renovar el Paro en Galicia

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *