informacion_gripe_a

Mesures Higieniques Relatives a les persones

  • Quan es tus o s’esternuda, tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús. No s’ha de tossir o esternudar tapant-se la boca amb la mà, ja que els virus s’hi queden i si es toca una superfície (una taula, una barana, etc.) poden romandre-hi actius durant un temps.
  • Mantenir les mans netes, rentar-les amb aigua i sabó durant uns 10 o 20 segons i rentar-se-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
  • Eixugar-se les mans amb mocadors de paper d’un sol ús.
  • No apropar les mans brutes o contaminades a les mucoses dels ulls i del nas.

Mesures Higieniques Relatives als espais

  • Ventilar els espais tancats (classes, despatxos, zones comunes, etc.) com a mínim durant 15 minuts al dia.
  • Netejar i desinfectar regularment amb els productes habituals les superfícies dures; sobretot les que l’alumnat utilitza amb freqüència i les que entren més en contacte amb les mans (llapis, taules, teclats d’ordinador, ratolins, manetes de porta, etc.).
  • A les llars d’infants, augmentar la neteja i desinfecció de les joguines, ja que fàcilment poden entrar en contacte amb les secrecions nasals dels infants.
  • Netejar freqüentment les joguines, els instruments musicals, els llapis i, en general, el material escolar compartit.
  • Evitar compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions.
Inteligencia Artificial: Cómo la Inteligencia Artificial nos hace mejores y más productivos
Guillermo Baches desentraña la Inteligencia Artificial, mostrando su impacto en diversas industrias y la importancia de dirigir su evolución éticamente hacia un futuro beneficioso para todos.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *