informacion_gripe_a

Mesures Higieniques Relatives a les persones

  • Quan es tus o s’esternuda, tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper d’un sol ús. No s’ha de tossir o esternudar tapant-se la boca amb la mà, ja que els virus s’hi queden i si es toca una superfície (una taula, una barana, etc.) poden romandre-hi actius durant un temps.
  • Mantenir les mans netes, rentar-les amb aigua i sabó durant uns 10 o 20 segons i rentar-se-les sistemàticament després d’haver tossit o esternudat.
  • Eixugar-se les mans amb mocadors de paper d’un sol ús.
  • No apropar les mans brutes o contaminades a les mucoses dels ulls i del nas.

Mesures Higieniques Relatives als espais

  • Ventilar els espais tancats (classes, despatxos, zones comunes, etc.) com a mínim durant 15 minuts al dia.
  • Netejar i desinfectar regularment amb els productes habituals les superfícies dures; sobretot les que l’alumnat utilitza amb freqüència i les que entren més en contacte amb les mans (llapis, taules, teclats d’ordinador, ratolins, manetes de porta, etc.).
  • A les llars d’infants, augmentar la neteja i desinfecció de les joguines, ja que fàcilment poden entrar en contacte amb les secrecions nasals dels infants.
  • Netejar freqüentment les joguines, els instruments musicals, els llapis i, en general, el material escolar compartit.
  • Evitar compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin haver estat en contacte amb saliva o secrecions.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *