informacion_gripe_a

  • Rentar-se les mans com a mínim durant 20 segons amb aigua i sabó, especialment després d’haver tossit o esternudat.
  • La persona ha de portar mocadors de paper d’un sol ús; quan tussi o esternudi s’ha de tapar el nas i la boca amb el mocador i després l’ha de llençar a la paperera i s’ha de rentar les mans.
  • Evitar estar a prop de persones que presentin símptomes compatibles amb la grip A.
  • Netejar i desinfectar totes les superfícies que la persona toqui amb freqüència.
  • Si es detecta que una persona té algun dels símptomes compatibles amb la grip A, posar-se en contacte amb el seu CAP.
  • Si hi ha indicis que una persona embarassada ha pogut estar exposada al virus de la grip A dins de l’aula, recomanar-li que es posi en contacte amb Sanitat Respon (902 111 444) o amb el seu CAP.
Inteligencia Artificial: Cómo la Inteligencia Artificial nos hace mejores y más productivos
Guillermo Baches desentraña la Inteligencia Artificial, mostrando su impacto en diversas industrias y la importancia de dirigir su evolución éticamente hacia un futuro beneficioso para todos.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *