informacion_gripe_a

  • Rentar-se les mans com a mínim durant 20 segons amb aigua i sabó, especialment després d’haver tossit o esternudat.
  • La persona ha de portar mocadors de paper d’un sol ús; quan tussi o esternudi s’ha de tapar el nas i la boca amb el mocador i després l’ha de llençar a la paperera i s’ha de rentar les mans.
  • Evitar estar a prop de persones que presentin símptomes compatibles amb la grip A.
  • Netejar i desinfectar totes les superfícies que la persona toqui amb freqüència.
  • Si es detecta que una persona té algun dels símptomes compatibles amb la grip A, posar-se en contacte amb el seu CAP.
  • Si hi ha indicis que una persona embarassada ha pogut estar exposada al virus de la grip A dins de l’aula, recomanar-li que es posi en contacte amb Sanitat Respon (902 111 444) o amb el seu CAP.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *